Làm thế nào để giảm hao bằng thép không gỉ giữa dây dây và ròng rọc

Thép không gỉ dây dây và ròng rọc trong dài hạn việc Hou sẽ bằng các mức độ khác nhau mặc, đặc biệt là tải mức độ lớn hơn của tình hình hạ chạy Shi, ròng rọc và mặc lụa dây thép không gỉ của nghiêm trọng hơn, nếu muốn giảm cả hai còn mặc, cải thiện các dây lụa thép không gỉ và ròng rọc sử dụng cuộc sống, có thể thường xuyên trên dây lụa Inox tráng dầu , hoặc thông qua tăng ròng rọc và dây lụa thép không gỉ của các khu vực liên hệ cách, giảm cả hai còn ma sát và mặc, điều này có thể có hiệu quả kéo dài ròng rọc và thép không gỉ lụa dây bằng cách sử dụng cuộc sống. Cũng lưu ý rằng thao tác phải không nên quá tải, mà sẽ tăng đáng kể mặc giữa hai.