Các nguyên tắc về những gì là sự lựa chọn của những sợi dây dây thép không gỉ cho cần cẩu

1. cần cẩu nâng nguy cơ mặt hàng nóng, sợi dây thừng dây thép không gỉ dùng trong kết cấu thép phải được sử dụng.

2. bình thường bằng thép không gỉ dây dây cho cần cẩu được sử dụng là như sau:

(1) đường kính dây dây inox là ít hơn 10MM, dây dây nên sử dụng cấu trúc 6x19W;

(2) đường kính dây dây inox giữa 10 ~ 25mm, dây dây nên sử dụng cấu trúc 6x29Fi;

(3) bằng thép không gỉ 25mm mm trên danh nghĩa là đường kính của sợi dây dây, wire rope 6x36SW cấu trúc nên được sử dụng.

3. nâng cần cẩu của kim loại chất lỏng, sử dụng bằng thép không gỉ dây dây thừng sợi tốt nhất và core với một số liên lạc bọc nhựa 8 line giữa thép không gỉ dây dây.