Dây thép không rỉ rất cần thiết

Trong nhiều ứng dụng, trên cùng của dây thép không rỉ dây cần phải kết nối các phụ kiện, và dây cáp và phụ kiện an toàn Cách kết nối cho việc sử dụng an toàn của nó là rất cần thiết, dây thép không rỉ dây sau đó chúng ta phải có một số phương pháp cụ thể để đầu dây thép không rỉ gắn kết nối dây. Dưới đây là một số cách phổ biến để làm điều này:

(1) Phương pháp đan.

Trong đời sống sản xuất thực tế, phương pháp buộc chặt phổ biến nhất là phương pháp dệt kim, sử dụng vòng tay hình trái tim để gấp dây thép không rỉ bằng thép, Dây thép không gỉ và kết thúc các sợi dây thừng vào thân dây thừng, lặp đi lặp lại $ số lần, và cuối cùng buộc hoặc với đầu chặt chẽ với đường dây. Trong quá trình vận hành, dây thép không gỉ dây buộc độ dài của dây đai không nhỏ hơn 20 lần đường kính dây thép không gỉ để đảm bảo sử dụng an toàn.

(2) đầu thẻ cố định.

Đầu là một công cụ đặc biệt để cố định dây thép không gỉ. Vào cuối dây thép không rỉ cố định bằng thép, sử dụng phương pháp đan để buộc chặt vòng tay áo, sau đó sử dụng đầu để thắt chặt nó. Cố định, theo đường kính của dây thép không rỉ, nên được trang bị với số tương ứng của Chuck. Dây dây Dây Trong 7 18mm phải được trang bị 3 Chuck, 19 27mm nên được trang bị 4 đầu thẻ, 28 37mm nên được trang bị với 5 Chuck, dây thép không gỉ Lope 38 nên được trang bị với 6 tiêu đề. Đồng thời, để đảm bảo độ bền kéo của đầu thẻ không được nhỏ hơn 80% lực kéo của dây thép không rỉ, Dây thép không rỉ còn lại nên vận hành theo phương pháp dây thép không rỉ bằng cách sử dụng phương pháp.

(3) Phương pháp áp đầu áp.

Trước hết, sự kết thúc của dây thép không gỉ dây theo áp lực của đơn vị để phân chia, và mỗi sợi để cứu đầu. Chiều dài của sự phân chia không thể vượt quá chiều dài của ống tay hợp kim, và sau đó trên cùng của dây cáp uốn cong ra khỏi lỗ thích hợp, Dây thép không gỉ Rope tất cả các sợi dây sợi riêng biệt chèn vào đường dây, bộ cuối cùng vào Lussow bộ đầm có thể được.

(4) Tháo rời khớp.

Việc sử dụng chính của phương pháp này là ống nêm, dây thừng có thể được sử dụng để kết nối nêm với xây dựng sau. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ có thể đảm bảo lực kéo căng của dây thừng khoảng 90%.

Trong sản xuất dây thép không rỉ, Dây thép không gỉ sau khi biến dạng là một bước rất quan trọng, sau khi biến dạng của sợi dây hoặc dây thép không gỉ Sau khi chết, sau khi biến dạng của biến dạng hơn nữa để loại bỏ căng thẳng. Bằng cách này, nó có thể đạt được hiệu suất tốt hơn của lỏng lẻo, nhưng cũng tăng cấu trúc dây thép không gỉ dây cáp thép không gỉ dây thép không gỉ dây thẳng theo chiều dọc và dây thép không gỉ dây điện giòn màng và do đó trên chất lượng hiệu suất.

Sự biến dạng phía sau của các sợi chủ yếu là do sự uốn cong và làm thẳng lại của các sợi sau khi ép ép áp lực qua những con lăn biến dạng dọc và ngang.

Dây thép không gỉ dây sau khi biến dạng, ngoài các dòng chết sau khi dây thép không gỉ dây cho áp lực dọc đa chiều đứng cuộn áp uốn thẳng, dây thép không gỉ dây nhưng cũng dây thép không rỉ dây thông qua một cặp cuộn kích thước, nó có thể chơi một nén, kích thước có hiệu lực.