Làm thế nào đủ điều kiện và không gỉ thép ống phụ kiện sẽ đo lường

Với sự tiến bộ của tuổi, nhu cầu cho một chất lượng cao của cuộc sống, thép không gỉ được sử dụng nhiều hơn và nhiều hơn nữa, nhưng phụ kiện đường ống thép không rỉ tân binh của ngành công nghiệp thép không gỉ là một sức mạnh to lớn để chơi trong lĩnh vực xây dựng. Nhiều người biết rằng bằng cách sử dụng thép không rỉ ống thép không gỉ ống áp lực giá trị như là một thước đo về chất lượng của một trong những tiêu chí quan trọng nhất, nhưng sau đó một lần nữa, có bao nhiêu người biết con số này là gì?
Quốc tế đủ điều kiện đánh giá tiêu chuẩn cho thép không gỉ ống áp: 150 PSI, là £ 150.
150 lbs (PSI) = 1.03425 MPA (MPa) = 10.545 kg/cm 2 (kg/cm2) = 10.335 bar (bar)
Sau khi có thể được lựa chọn theo chất lượng số của phụ kiện đường ống thép không gỉ