Không nghiêng treo dây dây thép không gỉ

Tilt treo những sợi dây dây thép không gỉ có thể tải siêu, ví dụ: nếu bạn muốn để nâng trọng lượng của các đối tượng Q từ mặt đất, nâng thẳng đứng, thép không gỉ dây dây căng thẳng miễn là nó s Q hoặc hơi lớn hơn Q, trọng lượng sẽ có thể để lại mặt đất. Nhưng nếu bạn ở lại, không gỉ thép dây dây và đất dọc đường vào một góc. Phù hợp với các nguyên tắc của cơ học, thép không gỉ căng thẳng trên s dây dây, những thứ có thể được chia thành lực thẳng đứng p và một lực lượng ngang f, để làm cho các đối tượng treo ra khỏi mặt đất, nếu p Q. Cũng làm tăng góc f. Nói cách khác, khi treo nghiêng góc lớn hơn thép không gỉ dây dây lớn hơn lực lượng. Nếu đầy đủ dọc nâng tải trọng lượng, và rằng nghiêng treo doomed siêu tải trọng, thậm chí gây ra thép không gỉ dây dây được kéo ra khỏi nguy hiểm.