Dây thép không gỉ trong cuộc đời dịch vụ

Con người trong việc sử dụng dây thép không gỉ dây, Dây thép không rỉ Dây hy vọng nhất là càng nhiều càng tốt để kéo dài tuổi thọ của dây thép không rỉ, nhưng ánh sáng không phải là, nhưng trước hết là để hiểu những yếu tố sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống bằng dây thép không gỉ để giới thiệu thuốc đúng. Trong kiểm tra hàng ngày của dây cáp thép không gỉ, chúng ta phải chú ý đến việc sử dụng dây thép không rỉ dây trạng thái, dây thép không rỉ dây để chống lại hiện tượng giảm đàn hồi. Trong một số trường hợp (thường liên quan đến môi trường làm việc), tính đàn hồi của dây cáp sẽ được giảm đáng kể, nếu bạn tiếp tục sử dụng các hoạt động sẽ mang lại nhiều rủi ro bảo mật.

1, quá trình sản xuất. Dây thép không gỉ được làm bằng dây thép không rỉ xoắn thành phẩm, dây thép không gỉ và xoắn chất lượng của quá trình xác định chất lượng của dây thép không rỉ dây. Dây thép không gỉ thường được cán nóng từ phôi thép chất lượng cao vào một vòng tròn đường kính nhỏ hơn, và sau đó là sau khi kéo lăn lại từ đường kính dây thép không gỉ. Dây thép không gỉ Nếu không đảm bảo được chất lượng của dây thép không gỉ và quy trình xoắn, cần giảm tuổi thọ của dây cáp thép không rỉ. Vì vậy, dây thép không rỉ dây trong quá trình sản xuất đầu tiên phải đảm bảo rằng chất lượng của dây thép không gỉ và xoắn quá trình, do đó về cơ bản để đảm bảo chất lượng của dây thép không gỉ dây để kéo dài cuộc đời của dây thép không rỉ dây.

2, mặc. Mang được chia thành mặc bên ngoài và mặc bên trong. Mặc bên ngoài chủ yếu là trong quá trình sử dụng dây thép không rỉ dây và sàn dây và các đối tượng khác gây ra bởi tiếp xúc bề mặt, do đó, công việc thực tế nên được trên dây thép không gỉ thường dây xuống để tránh Tình trạng mặc đơn Trang, Dây thép không gỉ Dây càng nhiều càng tốt để làm cho toàn bộ dây thép không gỉ dây mặc. Mang đường kính dây thép không gỉ đường kính hẹp, giảm tải giảm. Trong nội bộ chủ yếu là dây thép không gỉ dây thông qua cuộn hoặc ròng rọc khi tải chủ yếu là ép bên cạnh dây thép không rỉ dây, và vì uốn dây thép không gỉ dây, dây thép không gỉ dây giữa các dây thép khác nhau giữa lực lượng dây thép không rỉ giữa các cổ phiếu và sự gia tăng lực lượng giữa các cổ phiếu, do đó mòn nội bộ của dây thép không gỉ dây, khi công việc thường xuyên của tập trung của lực lượng, để dây bị hỏng bên trong. Giảm đáng kể tuổi thọ của dây thép không rỉ Senyuan.

3, dây vỡ. Dây thép không gỉ dây bị hỏng được chia thành việc sử dụng dây điện bị hỏng và sử dụng dây điện bị hỏng, do đó, "quy định an toàn mỏ than" cung cấp dây thép không rỉ dây trong đình chỉ trước và trong việc sử dụng thử nghiệm hiệu suất monofilament. Trong sử dụng, Dây thép không gỉ dây bởi vì dây thép không gỉ dây lặp đi lặp lại trong ròng rọc hoặc cuộn quanh quanh co, uốn cong rất nhiều, dễ dàng để làm cho dây thép mỏi, giảm độ dẻo dai, và cuối cùng dẫn đến dây điện bị hỏng. Các yếu tố chất lượng phi sản phẩm gây ra bởi tai nạn dây bị hỏng và thúc đẩy công việc có một mức độ khác nhau của mối quan hệ. Dây thép không gỉ dây bị hỏng gây ra bởi sự mệt mỏi thường xuất hiện ở phía bên ngoài của dây với độ cong nghiêm trọng nhất của các sợi. Việc uốn cong dây mỏi sẽ tăng lên khi tải tăng lên và góc giảm uốn.

4, bằng thép không gỉ dây đàn hồi có xu hướng đi kèm với một số hiện tượng sau đây:

A.

B. Dây cáp xoắn mở rộng;

C. Khi các bộ phận được ép với nhau, có một khoảng cách giữa các dây và các sợi;

D. bột nâu nhẹ xuất hiện trong các sợi dây;

E. Mặc dù không bị vỡ, nhưng dây thừng không dễ uốn cong và đường kính giảm chỉ đơn giản vì dây bị mòn do nhanh hơn. Tình huống này sẽ dẫn đến biến dạng đột ngột trong tải năng động, cần được loại bỏ ngay lập tức.