Sợi dây dây thép không gỉ với những sợi dây, bạn nên chú ý đến những gì

Với sợi dây dây thép không gỉ dưới căng thẳng lỏng twist khi hướng luân chuyển một lần đến twist sẽ phát triển hơn nữa để gây thiệt hại, do đó, khi đó là vết thương vào nhu cầu trống để tránh hiện tượng của thép không gỉ dây dây đến xoắn, quanh co hướng được xác định phù hợp với xoắn của sợi dây thừng hướng.

Ngoài việc đảm bảo định hướng đúng quanh co, thép không gỉ dây dây cần phải được gọn gàng, đặc biệt là ngày đầu tiên vòng cuộn của một cần để thắt chặt sợi dây trên một khối thống nhất. Nếu là người đầu tiên lớp thường và không đồng đều, những sợi dây thừng sau khi sắp xếp nhất thiết phải xuất hiện xung quanh và xung quanh thành phố. Trong tình huống như thế này, những sợi dây dây thép không gỉ có thể được nén, ma sát lẫn nhau của họ sẽ tăng lên sẽ ảnh hưởng đến hoạt động bình thường.