Sợi dây dây thép không gỉ cho cần cẩu thay thế hướng dẫn

1. thay thế dây dây thép không gỉ phải được sử dụng khi ban đầu thiết kế của các loại, đường kính, độ bền trên danh nghĩa và chứng chỉ của dây sợi dây thừng. Nếu chỉ có đường kính giống nhau, nhưng các yêu cầu khác dưới đây yêu cầu, cuộc sống của thép dây dây có bị ảnh hưởng.

2. từ reel hoặc phụ tùng dây spool thép không gỉ dây sợi dây, để ngăn chặn mình nhẫn, kink, uốn cong hoặc công cụ dính vào. Cắt ngắn dây dây thép không gỉ nên được trong ra khỏi các vị trí trên cả hai mặt bằng cách sử dụng một sợi dây tốt tie vững chắc để ngăn chặn cắt sợi lỏng lẻo.

3. tại thời điểm thay thế hoặc một sợi dây thừng dây bọc bằng thép không gỉ, chú ý không để cho sợi dây ràng buộc, thực tế đã chứng minh rằng chơi dây dây thép không gỉ, knotted sử dụng dây điện đặt mòn và bị hỏng. Nâng chặn kết nối hai mẩu dây dây thép không gỉ.